Privacyverklaring voor bezoekers TWP Maasbree

Persoonsgegevens die wij verwerken
TWP Maasbree verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Rapportage over de voortgang van het proces van de bezoeker bij TWP Maasbree. 
 • Contactpersoon bezoeker (in geval van nood)
 • Organisatie huisvesting/begeleiding (indien van toepassing)
 • Naam begeleider/behandelaar/ouders (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer en e-mail adres begeleider/behandelaar/ouders (indien van toepassing)
 • Contactpersoon gemeente (indien van toepassing)
 • Foto’s en filmpjes van bezoekers die geplaatst worden op sociale-media accounts van TWP.
 • Foto’s en filmpjes van bezoekers die geplaatst worden op op flyers, banners en ander informatiemateriaal van TWP.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
TWP Maasbree verwerkt gegevens die nodig zijn voor je begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere en alle overige persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

TWP Maasbree maakt gebruik van telefoongesprekken, SMS, berichten via Whatsapp en e-mail. Helaas kunnen we deze gegevens niet volledig beveiligen (naast de gebruikelijke beveiliging van wachtwoorden e.d.). We proberen zo min mogelijk via deze kanalen privacygevoelige informatie te versturen en we verwijderen alle gegevens ieder jaar. Hiervoor vragen we toestemming door middel van het toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Camerabeelden Mafcentrum
Het Mafcentrum maakt gebruik van camera’s die door het gehele pand heen hangen. Deze camera’s hebben als doel ter beveiliging van eigendommen en personen en zullen enkel en alleen geraadpleegd worden door leden van het Stichtingsbestuur Mafcentrum indien er sprake is van een calamiteit.
Het Mafcentrum maakt voor het functioneren van het systeem gebruik van de diensten van Brinc Beveiligingssystemen te Lottum. De beelden worden 3 maanden bewaard en zullen daarna gewist worden.

Waarom we gegevens nodig hebben
TWP Maasbree verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om contact op te kunnen nemen met je begeleiders/ouders/behandelaar indien overleg plaats dient te vinden over je voortgang (met jouw toestemming);
 • Om contact op te kunnen nemen met je begeleiders/ouders/behandelaar indien er sprake is van een veiligheidsrisico (je kunt hiervoor geen toestemming te geven, maar wordt wel altijd geïnformeerd); 
 • Om in geval van nood een contactpersoon van je te kunnen informeren.


Hoe lang we gegevens bewaren
TWP Maasbree zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zolang je bezoeker bent bij TWP maasbree bewaren we jouw gegevens. Daarna hanteren we een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen met anderen
TWP Maasbree deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TWP Maasbree blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
TWP Maasbree gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. TWP Maasbree zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
TWP Maasbree neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met TWP Maasbree, kun je ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Pastoor Leursstraat 12
Postcode en plaats: 5993 CC Maasbree
Telefoonnummer: 06 41757023
E-mailadres: [email protected]
Website: www.twpmafcentrum.nl

Privacyverklaring website

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.